~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Friday, May 02, 2008

..*.. Shri Mahaprabhuji ki jay ..*..

1161438166395

જગદગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાધિશજી અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનાં 531 મા પ્રાગટ્ય મહોત્સવ ની હાર્દિક વધાઇ..

3 comments:

Anonymous said...

hi..it is nice to go through your blog…keep writing the good one..
by the way, when i was searching for the user friendly and easy Indian Language typing tool (including Gujarati)..found..”quillpad” http://www.quillpad.in

are u using the same…?

Expressing one’s inner feelings in his/her own mother tongue is such a wonderful experience….

popularize and protect the Native Language…

Maa Tuje Salaam…

Stock Rocks said...

Visit http://www.pushtimarg.info/ &

blog.

http://www.pushtimarg.info/blog/


Put up your queries & discussions on seva kirtan satsang & get them answered by Pujya Pad Goswami Shree Jaidevlalji, lalji of Pujya Pad Goswami Shree Murlidharlalji Maharajshri ( Shri Milan Bava), Ghatkopar, Mumbai.....Kamvan


www.jaishreekrishna.com
Regards

Chandresh Shah

Stock Rocks said...

Visit http://www.pushtimarg.info/ &

blog.

http://www.pushtimarg.info/blog/


Put up your queries & discussions on seva kirtan satsang & get them answered by Pujya Pad Goswami Shree Jaidevlalji, lalji of Pujya Pad Goswami Shree Murlidharlalji Maharajshri ( Shri Milan Bava), Ghatkopar, Mumbai.....Kamvan


www.jaishreekrishna.com
Regards

Chandresh Shah