~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Monday, October 23, 2006

* શ્રી ગણેશાય નમઃ *

...અંહી પ્રસ્તુત અમુક નિત્ય નિયમ ના પાઠ તથા અમુક ભજનો અને સ્તુતિ અંગ્રેજી લિપિ મા મુક્યા છે કારણ કે જેમને ગુજરાતી વાચવા મા તકલિફ પડતી હોય એમને મદદ રુપ થઇ શકાય..!..

* શ્રીજી *

..ભગવાન ના ત્રણ સ્વરુપો છે.નામાત્મક,સ્વરુપાત્મક અને રસોત્મક .નામાત્મક એટલે શબ્દબ્રહ્મ સ્વરુપ ,સ્વરુપાત્મકે ઍટલે અવતારો અને રસાત્મક એટલે રસરુપ.પુર્ણ પુરુષોતમ શ્રી શ્રીનાથજી એ સ્વરુપાત્મક અને રસાત્મક સ્વરુપ છે. શ્રીમદ્ ભાગવત એ શબ્દબ્રહ્મ હોવાથી શ્રીનાથજી નુ સ્વરુપ તેમા પ્રતિપાદિત અર્થ નુ સ્ફુરણ કરાવે છે. શ્રીનાથજી નુ અખિલ શ્રી અંગ આનંદધન પુરુષોતમ લીલા ને જણાવે છે,કારણ કે ભગવાન સ્વરુપ પણ આનંદ સ્વરુપ છે..!!

..*..Pratah Smaran...!..(shardul vikridit chhand)..*..

  • ...Shri govardhan nath paad yugalam, haiym gavinpriyam... nityam shri mathuradhipam sukhakaram, shri vithhalesham muda...
  • ....shrimad dwarvatish-gokulpati, shrigokulendu vibhum manmanth mohanm natvaram, shri balkrushnm bhaje.!1!
  • ....shrimad vallbh vithhalou giridharam,govindrayabhidham shrimadwalak krushn-gokulpati, natham raghuanam.
  • ....tatha evam shri yadunayakam, kil ghanshyamam cha tandrashjan kalindim swagurum girim swiyam prabhushch smaret.....!2!

..*.. Mangalacharanm ..*..

..Chinta santan hantaro, yatpadambujrenavah.,

swiyanam tannijacharyan pranmami muhurmuhu..!1!

yadnugrahato jantuhu, sarvdukhatigo bhavet..

tamahm sarvda vande, shrimad vallabhnandanm...!2!

agyantimirandhasya,gyananjalshalakya...

chakshurunmilitam yen, tasmai shri guruve namah..!3!

namami hradaye sheshe,lilakshirabdhi shayinam...

.lakshmi sahastra lilabhihi, sevymanam kalanidhim...!4!

chaturbhishcha,chaturbhishcha,chaturbhishcha tribhistatha.,

shadbhirvirajte yosou, panchdha hradaye mam.........!5!