~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Friday, March 02, 2007

*.. Holi ki badhai..*

02199 ......Vrindavan and Lord Krishna's legend of courting Radha and playing pranks on the Gopis are also the essence of Holi. Krishna and Radha are depicted celebrating Holi in the hamlets of Gokul, Barsana and Vrindavan, bringing them alive with mischief and youthful pranks. Holi was Krishna and Radha's celebration of love - a teasing, affectionate panorama of feeling and colour. These scenes have been captured and immoratalised in the songs of Holi: the festival that is also the harbinger of the light, warm, beautiful days of Spring.

1 comment:

nilamhdoshi said...

my mom is very happy to see this.congrats.very nice.

nilam doshi